25 jun
9 dagen tot De Tour Sport als sociaal bindmiddel?
Sport als sociaal bindmiddel?

Aan sport worden vaak veel positieve waarden toegeschreven. Het is niet alleen gezond, maar ook leerzaam. Zo kan sport jongeren leren samenwerken en met elkaar leren omgaan. Maar is dat wel zo? Volgens sportpedagoog dr. Albert Buisman (alumnus Pedagogiek, UU) wordt er vaak te gemakkelijk gedacht over sport als wondermiddel in de opvoeding. Niet alleen sportiviteit, maar ook onsportiviteit wordt aangeleerd op het veld. Zo wordt agressie in de samenleving gezien als negatief, maar een agressieve spelhouding op het veld soms juist als goed.

Prof. dr. Paul Verweel (Bestuurskunde, UU en vicevoorzitter KNVB) doet onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport. In de lezing 'Voetbal is vrede' benadrukt hij de positieve effecten van sport: door te sporten leer je je aan de spelregels te houden, je sportief te gedragen en doe je sociale contacten op. Je leert omgaan met winst, verlies en feedback, wat je buiten het veld ook voordeel kan opleveren.

Welke skills vind jij dat een eerlijke sporter moet hebben? Is meedoen belangrijker dan winnen? En hoe belangrijk is tolerantie op het veld? Vul de Studium Generale Burgerskill App in en vergelijk je resultaten.

Foto: USAG- Humphreys via Flickr.com

Scheur naar Sport & Samenleving

Meer verdieping? Check www.sg.uu.nl