14 mei
51 dagen tot De Tour Werkt sport verbroederend?
Werkt sport verbroederend?

Tijdens het WK voetbal dansen buurtbewoners arm in arm door oranje gekleurde straten en wordt er op grote schaal samen naar de voetbalwedstrijden gekeken. Samen juichen voor een doelpunt, maar ook beschamend verlies lijden, brengt ons dichter tot elkaar. Werkt sport echt zo verbroederend?

Prof. dr. Maarten van Bottenburg (Sportontwikkeling, UU) sprak hierover in een Studium Generale lezing over sport en maatschappij en bevestigde dat sport inderdaad een verbroederende werking kan hebben. Bij sport voelen mensen zich verbonden door gezamenlijke emoties en symbolen en sporten in de buurt kan de leefbaarheid van een buurt bevorderen. Sociale contacten worden ontwikkeld, er is meer vertrouwen in elkaar en de overlast en criminaliteit neemt af. Het klinkt alsof we met sport alle problemen in de wereld kunnen oplossen!

Er is echter één keerzijde van de medaille. Van Bottenburg wijst erop dat bij sport, net als in andere sociale omgevingen, mensen kunnen worden uitgesloten. Mensen verbinden zich aan een bepaalde groep en zetten zich weer af tegen andere groepen om zo een gezamenlijke identiteit te creëren. Zo kan sport verschillen ook juist versterken en kunnen er conflicten ontstaan. Of sport verbroederend werkt, hangt volledig af van de omstandigheden en sociale context. Lees nog meer over de grenzen aan verbroedering in de sport in dit artikel van bewegingswetenschapper dr. Agnes Elling (Mulier Instituut, Utrecht).

Scheur naar Sport & Samenleving

Meer verdieping? Check www.sg.uu.nl